Calculator

Calculator

 

Algemene functieomschrijving

De calculator houdt zich bezig met calculeren, aanvragen en beoordelen van offertes en het maken van (definitieve) begrotingen en calculaties en is verantwoordelijk voor een gedegen voorbereiding van de aan hem toegewezen opdrachten. De werkgebieden zijn (werktuig)bouwkundig gerelateerd.

 

Werkveld: calculatie / werkvoorbereiding

Plaats in de organisatie: werkt onder verantwoording van de bedrijfsleider.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Berekent en analyseert de kosten.
 • Verzorgt de prijscalculaties en offertes en beoordeelt offertes in relatie tot de geldende voorschriften en kwaliteitseisen.
 • Belt offertes na.
 • Ondersteunt in het acquisitietraject.
 • Stelt voor- en nacalculaties op.
 • Levert op, beheert en archiveert offertedossiers.
 • Verzorgt tijdig het opdrachtdossier ten behoeve van de tekenafdeling en/of de stuklijsten ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten en productie.
 • Bereidt de inkoop voor zodat materiaal en goederen tijdig beschikbaar zijn.
 • Stemt met derden of intern het transport af.
 • Zorgt voor adequate vastlegging van afspraken, beheren van het opdrachtdossier.

Regelmatig voorkomende contacten: bedrijfsleider – productievoorbereiding – tekenaar – inkoper/leveranciers – opdrachtgevers.

 

Functiecriteria kennis/ervaring:

 • MBO werktuigbouwkunde niveau 4 met affiniteit voor de bouw, aangevuld met branche specifieke opleidingen.
 • Goede kennis van toegepaste materialen en bewerkingen op het gebied van zetwerken en dak- en gevelsystemen.
 • Ervaring in het werken met automatiseringspakketten: Microsoft Office en ERP-systemen.

Ervaringsjaren binnen de functie (in jaren)

MBO HBO
Startend 2 1
Nominaal 2 1
Ervaren 2 1

Bovenstaande is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van de functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Scroll naar boven