Vehicle Technician. Truck Monteur

Join Our Team as a Skilled Company Vehicle Technician!
Joining our team, you’ll be responsible for the maintenance, MOT inspections, tachograph calibrations, and other related tasks involving various brands of trucks, cranes, and other towing equipment. You’ll also troubleshoot and resolve issues with the equipment as they arise, demonstrating proficiency in areas such as electricity, pneumatics, and hydraulics. Additionally, you’ll oversee the installation of specialized equipment and accessories tailored to meet our clients’ unique needs. As a seasoned professional in the field, your expertise will be invaluable in ensuring the smooth operation of our fleet.

If you identify areas for improvement in our work processes, we encourage you to propose them and discuss with your supervisor. Your insights and experience will contribute to enhancing our efficiency and productivity, further solidifying our reputation as a leader in the industry.

Sluit je aan bij ons team als vakkundig bedrijfswagentechnicus!
Als je deel uitmaakt van ons team, ben je verantwoordelijk voor het onderhoud, APK-keuringen, tachograafkalibraties en andere aanverwante taken van verschillende merken trucks, kranen en ander takelmaterieel. Je lost ook problemen met de apparatuur op als deze zich voordoen, waarbij je vaardigheid toont op het gebied van elektriciteit, pneumatiek en hydrauliek. Daarnaast houd je toezicht op de installatie van gespecialiseerde apparatuur en accessoires die zijn afgestemd op de unieke behoeften van onze klanten. Als doorgewinterde professional op dit gebied is jouw expertise van onschatbare waarde om de soepele werking van onze vloot te garanderen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Scroll naar boven